Pårørende

Nye roller, nye muligheder.

På Dagmarsminde er vi der for de pårørende. Vi ser dem som en forlængelse af vores beboere, fordi de hjælper os til at forstå beboernes personlighed og behov. Gennem samtale og fællesskab med de pårørende kan vi yde omsorg på højeste niveau.

Det er afgørende, at vores beboere kan nyde at være sammen med deres pårørende. Nogle gange er det måske kun i små portioner, men vi vil gøre alt for at skabe det overskud, der skal til hos både den pårørende og beboeren, så samværet bliver givende og tryghedsskabende for alle.

Vi vil gerne aflaste den pårørende, så samværet med beboeren ikke handler om praktiske opgaver. Vi beder ikke de pårørende om en masse opgaver, og vi vil gerne hjælpe med eksempelvis at købe nye sko, sæbe eller parfume.

De pårørende skal kunne være sammen uden en fornemmelse af dårlig samvittighed over ikke at være tilstrækkelige. Vi stiller aldrig krav om, hvor ofte de pårørende bør besøge beboeren. De skal også kunne forlade plejehjemmet igen med god samvittighed. Med en følelse af, at de har været sammen med det menneske, de kender.

De pårørende skal involveres i dagligdagen, men det kan ikke sættes i system. Hvor meget og hvordan er en afvejning i forhold til, hvilken sammenhæng man kan opnå. Det vil sige, at det skal være i et omfang og på en måde, der er til gavn for vores beboere, men samtidigt skal vi kun involvere pårørende, så længe de har et tydeligt overskud.