Vi kerer os om hinanden

Livsglæde går begge veje

Et liv med demens skal være meningsfuldt, og det skal leves med værdighed. Derfor gør vi vores bedste for at bevare hver enkelt beboers integritet og livskvalitet. Vi kommer den enkelte i møde ved at respektere det, som har værdi for beboeren - det beboeren står for som menneske.

Omsorg handler om at være der for hinanden, når behovet er der. Om at kunne sætte sig i et andet menneskes sted - at være indlevende. På Dagmarsminde tror vi på, at vi er mennesker i kraft af hinanden. Vi betyder alle lige meget - i alle sammenhænge - og vi udvikler hele tiden, når vi er sammen. Derfor lærer vi beboernes baggrund, livshistorie og drømme at kende, og vi viser dem, hvor meget de betyder for os.Som mennesker har vi mulighed for at kompensere for hinandens svagheder. Hvis der er tale om, at en beboer har mistet en færdighed, erstatter vi den eller hjælper vedkommende til at genvinde den. Omvendt skal vores beboere også have oplevelsen af, at de inspirerer og tilfører livsglæde hos andre omkring dem.

Vi kan sagtens handle omsorgsfuldt på trods af forskellige opfattelser af virkeligheden. Nogle af vores beboere mangler sygdomsindsigt og forståelse for, at de ikke længere kan tage vare på sig selv. Til gengæld oplever de sig selv som raske og selvstændige - og det skal ikke tages fra dem. Derfor er demensdiagnosen heller ikke så vigtig for os. Mennesket er altid det afgørende.