Vi bevæger os hver dag.

Selvom man har demens og samtidigt er ved at være oppe i alderen, kan man sagtens motionere. Her er det virkelig kun fantasien, der sætter grænser.

Det er meget vigtigt, at beboerne får brugt deres krop og mærker dens styrker. Udover de fysiske fordele i at opbygge muskler, indvirker motionen også på psyken. Mennesker med demens har stor risiko for at udvikle depressioner, og det er fysisk aktivitet bl.a. med til at forebygge. Det er også vigtigt, at beboeren holder sit kredsløb og sit bevægeapparat ved lige. Det medvirker f.eks. til, at beboeren ikke falder så ofte, og en del medicin bliver unødvendig.

Hver dag laver vi gymnastik i en time. Her træner vi bl.a. de store muskelgrupper, finmotorik og får pulsen op. Beboerne deltager på det niveau, de kan overkomme.
Vi kommer også ud at gå i haven et par gange om dagen, og når vejret er til det, tager vi et længere stræk ned til vores skov. Vi benytter også vores varmtvandsbassin, som er med til at afspænde muskler og led.

Derudover finder vi hurtigt ud af, hvilke individuelle behov for træning, der kan være. Der kan være beboere, som flytter ind og har brug for at træne gangfunktionen igen eller at kunne forflytte sig selv. Vi vil helst undgå hjælpemidler, som ofte har en inaktiverende effekt på beboeren.

Vi træner med beboerne ud fra en faglig vurdering af, hvor meget de kan overskue og gennemføre rent fysisk. Men vi kan godt finde på at motivere dem "til kanten", fordi vi på den måde ser en markant udvikling af deres formåen. Der er som oftest tale om helt naturlig træning uden maskiner og teknologi.