Empati fremfor kemi

Vi erstatter medicin med kærligt nærvær, fysisk bevægelse, natur og fordybelse.

Vores beboere får ikke beroligende og antipsykotisk medicin, og vi oplever, at de har det markant bedre foruden. Desuden forsøger vi også at nedtrappe antidepressiver samt smertestillende, men det kan også være andre lægemidler, som har uhensigtsmæssige bivirkninger. Bivirkningerne kan ofte være træthed, svimmelhed, forvirring, vrede og nedsat appetit og hovedpine. Beboerne bør kun få den medicin, som er nødvendig for dem, når man opvejer med livskvalitet og den fase af livet, beboerne befinder sig i. Når vi modtager nye beboere, gennemgår vi deres medicinlister, og hvis det skønnes nødvendigt, går vi gang med at reducere medicinen i samarbejde med beboeren selv, de pårørende og beboerens læge. På nuværende tidspunkt får vores beboere i gennemsnit under et præparat i døgnet, hvor landsgennemsnittet ligger på 8.