Medarbejdere

Hvem arbejder på Dagmarsminde?

May Bjerre Eiby, stifter og lederMay Bjerre Eiby. der er uddannet sygeplejerske og kandidat i sygepleje, har fået idéen om at etablere Dagmarsminde på baggrund af sit engagement for at bedre ældreomsorgen. Hun anser demensområdet som en af de største udfordringer, vi står over for nu og i fremtiden. Vi kan gøre det bedre, hvis vi fokuserer intensivt på omsorgen. Den tankegang er Mays hovedmotivation for at grundlægge Dagmarsminde. Vores leder har således ned i mindste detalje været hovedperson i planlægningen og etableringen af plejehjemmet. Hun er en del af den daglige pleje af vores beboere og er derfor tæt på sine medarbejdere, beboere og pårørende.
Mays vision er, at Dagmarsminde medvirker til en positiv udvikling af vort sundhedsvæsen, hvor nogle af de fornemmeste opgaver er at fremme omsorgen og forebygge sygdomme og indlæggelser. Hun har et stærkt ønske om at give mennesker med demens livskvalitet.

Dorte Toft Bank-Mikkelsen, souschefDorte har fra start været med i projekteringen af Dagmarsminde. Hun løfter en administrativ opgave, men mest af alt deltager hun dagligt i plejen af vores beboere og står den daglige ledelse af personalet.

Lis Frandsen• Pædagog og afspændingspædagog


Personligt og fagligt engagement:
"Igennem afspænding, motorik og dagligt virke efter evne vil jeg støtte beboerne på Dagmarsminde i de mennesker de er."

Rasmine Emilie Høegh Jensen• Omsorgsmedarbejder

Personligt og fagligt engagement:
"Jeg ønsker at hjælpe de demente beboere i deres daglige og vante aktiviteter, at holde dem i gang, både fysisk og mentalt.
Det vil gøre at de kan mere selv i længere tid, og det vil give dem et værdigt liv med demens."

Heidi Snedker Johansen• Social- og sundhedshjælper

Personligt og fagligt engagement:
"Omsorg, nærhed, tryghed. Jeg vil gøre hverdagen hyggelig for vores beboere.”

Lotte Nørreslet• Sygeplejerske

Personligt og fagligt engagement:
"Med min holistiske tilgang til mennesket, funderet på høj faglighed og engagement, i ligeværdig balance med medmenneskelighed, nærvær i øjenhøjde – vil jeg som sygeplejerske kunne yde mit bidrag til at skabe en kvalitetsfyldt og kærlig hverdag for beboerne på Dagmarsminde. ”

Ellen Holm Larsen• Social- og sundhedshjælper

Personligt og fagligt engagement:
"At gå på job på Dagmarsminde er en glæde. At sørge for som nattevagt, at beboerne ved de er i trygge hænder giver mig en glæde som de også mærker.”

Pernille Bjerremose• Omsorgsmedarbejder

Personligt og fagligt engagement:
"Livets anker er kærlighed og medfølelse. Denne empati er drivkraften i mit samvær med de mennesker der bor på Dagmarsminde. Jeg bærer i min rygsæk stor indsigt i Demensområdet, Palliation og har en musisk tilgang til alt hvad jeg laver.”

Charlotte Espholm-Kjær Christiansen• Sygeplejerske

Personligt og fagligt engagement:
" Jeg vil gerne være medvirkende til, at den enkelte beboer føler sig elsket og værdsat . Det vil jeg gøre ved blandt andet at have den enkeltes behov og potentiale for øje .”