En god relation

Demens ledsages ofte af personlighedsændringer. I hvert fald kan man sige, at den personlighed, man som pårørende kender så godt, lader til at være ændret. Adfærden og virkelighedsopfattelsen hos den demensramte person kan forekomme ulogisk og meningsløs, og som pårørende kan det være svært at tackle forandringerne. De følelsesmæssige og praktiske udfordringer bliver med tiden så betydelige, at der er brug for hjælp og støtte udefra.

I rigtig mange tilfælde vil udviklingen af symptomerne kræve, at den personen med demens flytter ind på et plejehjem. De pårørende kan give lidt mere slip på deres bekymringer og i stedet bruge energien på hyggeligt samvær med ens kære.

Vi mener, at den gode relation til mennesker med demens afhænger af at kunne anskue sygdommen som en række symptomer, der medfører en ny måde at opfatte virkeligheden på. Vi skal ikke nødvendigvis korrigere den ændrede virkelighedsopfattelse men lære den at kende.

På Dagmarsminde oplever vi hos vores beboere, at de får det bedre - også nogle af demenssymptomerne bliver mindre - i takt med den omsorg, vi yder. Som vi ser det, tyder det på, at livskvalitet og nedbringelse af demenssymptomer hænger sammen.