Kulturen

Det sociale samvær er grundstenen i dagligdagen. Samtidigt er vi meget opmærksomme på at imødekomme beboernes individuelle behov.
Vi oplever verden sammen og bidrager hver især til stemningen. Livet på Dagmarsminde er på flere måder sammenligneligt med livet i en typisk kernefamilie.
Selvom man lider af demens i svær grad, har man stadig brug for, at der skal ske noget meningsfuldt hver eneste dag. Der er stadig meget at opleve og være nysgerrig på i livet. Derfor bærer vores dagligdag også præg af mange aktiviteter og værdsættelse af beboernes håb, ønsker og handlinger.