Tværfaglighed

Flere vinkler giver bedre omsorg

Arbejdet med demens og ældre mennesker er et fagspeciale med mange udfordringer. Den ældres identitet er fasttømret igennem et helt liv og har sit helt eget særkende. Samtidigt kan personens sygdomsbillede være præget af flere konkurrerende lidelser.

Når vi har med mennesker med demens at gøre, kan hele billedet måske være en blanding imellem urolig adfærd, for højt blodtryk, en lungesygdom, slidgigt i knæ og hofter, diabetes og søvnproblemer. De mange forhindringer stiller krav til os som fagpersoner. Ved at arbejde tværfagligt kan vi løse mange problemer, ligesom vi kan forebygge akutte tilstande og indlæggelser.

Medarbejderne på Dagmarsminde har et indgående kendskab til hinandens kompetencer. På den måde kan vi træffe velovervejede beslutninger om beboernes velbefindende. Vi samarbejder endvidere med plejehjemmets faste læge og andre behandlingsinstanser.

En gang hver anden uge har vi et møde, hvor vi mere i dybden gennemgår hver beboers velbefindende, følger op på mål og lægger planer for den næste periode. Hver anden måned vurderer vi beboernes funktionsniveau ved hjælp af en ADCS-ADL screening. Denne vurdering fortæller os, hvordan beboerens forskellige færdigheder udvikler sig. Det kan vi f.eks. bruge til at holde øje med, hvilke indsatser, vi særligt skal fokusere på.