Demensudredning

Forløbet kort fortaltVurderingen af, hvilken fase, en demensramt person befinder sig i, er som udgangspunkt lægelig. Faserne er næsten altid udflydende, men de kan fastsætte graden af demens, dvs. effekten af et antal symptomer. Der findes flere forskellige demenstyper, hvor Alzheimers er den mest udbredte.
Demens kan deles op i tre faser:

1 Let demens
2 Moderat demens
3 Svær demens
Selve demensudredningen er nogle gange mere omfattende end andre, men i de fleste tilfælde vil personen skulle igennem flere observationer. Nogle af disse er:

Dialog med personen og de pårørende vedr. sygdomme og symptomer

En såkaldt MMSE-test

Diverse blodprøver

En CT-scanning af hovedet

En ergoterapeutisk vurdering
En ergoterapeutisk vurdering Udredningen kan foregå som et samarbejde mellem den praktiserende læge og psykiatriske eller geriatriske ambulatorier under et indlæggelsesforløb eller på en hukommelsesklinik. Forløbet kan også være en blanding af flere metoder men vil altid involvere specialister på området.

Det er forskelligt, hvordan udredningen forløber. Det væsentlige er, at man sørger for at få den foretaget, ligeså snart mistanken om demens er der. Det mest almindelige er, at man i første omgang kontakter sin egen læge. På Dagmarsminde vil beboerne som regel være diagnosticeret med forskellige demenstyper og have moderate til svære symptomer.

Det vil bl.a. sige, at de har brug for hjælp til almindelige dagligdagsgøremål, samt at deres orienteringsevne kan være svækket. De kan overordnet set være til fare for sig selv og har så specielle behov, at det umuliggør et liv derhjemme.

Dagmarsminde er døgnbemandet, og medarbejderne er altid lige i nærheden.

  Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Kære gæst! Her kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder fra Dagmarsminde!

I agree with the Terms & Conditions
  Tilmeld
*Ved at anvende denne formular og skrive dig op til vores nyhedsbrev, accepterer du at vi modtager og anvender din data til brug for nyhedsbrev.
×